Wat kunnen inwoners zelf doen?

Doelstelling

 

Wat kan een burgerbeweging betekenen voor Renkum?

 

De vrijwilligers van BVR kunnen zich gaan bezighouden met de volgende taken:

Sep 2022

Vrijwilligers gezocht
voor Renkumse Burgerbeweging


Burgerbeweging Veilig Renkum (BVR) is een initiatief van inwoners die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de Renkumse dorpen.

Op andere plekken in Nederland zijn vergelijkbare burgerbewegingen met succes van de grond gekomen. Zodra voldoende geschikte vrijwilligers zich hebben gemeld, kan de organisatie worden opgezet, waarna de vrijwilligers getraind kunnen worden met ondersteuning van wijkagenten en/of andere professionals.

 

Onze burgemeester, de gemeente en lokale politie hebben reeds hun steun uitgesproken voor deze vorm van burgerparticipatie. BVR wordt echter volledig onafhankelijk door burgers zelf opgezet zonder enige vorm van subsidie (een donatie is van harte welkom!).

Veel gestelde vragen

Hoe gaan de vrijwilligers van BVR te werk?

BVR streeft naar een goed georganiseerde burgerbeweging die nauwlettend de wettelijke regelgeving in acht neemt. Na een succesvolle screening krijgen de vrijwilligers eerst een training aangeboden, zodat ze op de hoogte zijn van de beoogde werkwijze en gedragsregels die horen bij een burgerbeweging. Het bestuur gaat toezien op naleving hiervan en zal bij eventuele overtreding de betreffende vrijwilliger aanspreken of royeren.

Vrijwilligers van BVR hebben niet meer rechten of plichten dan andere burgers. Het doel is nadrukkelijk om een positieve invloed te hebben, door Renkum veilig en leefbaar te houden. De vrijwilligers van een burgerbeweging zijn erop gericht om klaar te staan als het nodig is, niet om inbreuk te maken op privacy en persoonlijke privésfeer van mensen, of de bewegingsvrijheid onnodig te beperken! Alleen zo kunnen we zorgen voor een prettige, ongedwongen sfeer die hoort bij een vrije samenleving.

Waarom is onafhankelijkheid zo belangrijk?

Een burgerbeweging is er om de belangen van de lokale inwoners te dienen. Dit betekent dat zij volledig onafhankelijk moet kunnen opereren. BVR ontvangt geen subsidie. Alle kosten voor materialen, cursussen etc. betalen de vrijwilligers zelf of worden gedekt dmv donaties van burgers en ondernemers, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Sluit je ook aan bij Burgerbeweging Renkum!


BVR is een vriendelijke vrijwilligersorganisatie die zich wil inzetten om Renkum veilig en leefbaar te houden. Heb jij tijd beschikbaar en wil je graag meehelpen? Ben je sociaal in de omgang, niet bang aangelegd en heb je geen strafblad? Meld je dan aan als vrijwilliger!

 

Na je aanmelding krijg je een korte intake om te kijken waar we jou het beste kunnen inzetten en krijg je een training zodat je aan de slag kunt.

 

De BVR gaat je veel voldoening geven als jij uit het juiste hout gesneden bent. Je wordt onderdeel van een groep enthousiaste gelijkgestemde mensen die graag hun verantwoordelijkheid als burger willen nemen. Zie ons als een soort vriendengroep waar je je bij aansluit, die samen optrekken om dingen van de grond te krijgen.
 

Het is belangrijk dat het niet openbaar bekend is wie er bij de Burgerbeweging zitten, om te voorkomen dat in geval van bedreiging naam + adresgegevens kunnen worden getraceerd. Daarom werken we onderling en in het openbaar zoveel mogelijk alleen met voornamen. Jouw gegevens zijn alleen bekend bij het bestuur.

 

 

Voor en achternaam *  
E-mail *  
Mobiel nr. *  
Adres *  
Woonplaats *  
Hoe heb je ons gevonden?*  
Waarom wil je lid worden? *  
  

Aanmelden

Contact opnemen

 

Heb je een vraag, neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar bvr-renkum@protonmail.com.


Meldingen


Is er sprake van een gevaarlijke situatie bel dan gratis de politie op 0900-8844, de hulpdiensten op 112 of meld misdaad anoniem: 0800-7000.

 

Zodra wij voldoende vrijwilligers beschikbaar hebben, gaan we een meldkamer inrichten die 24/7 te bereiken is op een speciaal whatsapp nummer.